หลักสูตรปกติ: อัตราค่าเรียนแบบตัวต่อตัว ที่บ้านนักเรียน ปกติ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

 • อนุบาล (ดูแลบุตรหลาน, ดูแลการบ้าน)
 • ประถม (เพิ่มเกรด, สอบเข้าระดับมัธยม, ฯลฯ)
 • ม.ต้น (เพิ่มเกรด, ติวเข้มเฉพาะวิชา)
 • ม.ปลาย (เพิ่มเกรด, ติวเข้มเฉพาะวิชา, GAT, PAT, สอบตรง Smart I II ฯลฯ)
 • มหาวิทยาลัย (ติวเข้มเฉพาะวิชา)
 • วัยทำงาน
 • 180 บาท / ชั่วโมง
 • 220 บาท / ชั่วโมง
 • 250 บาท / ชั่วโมง
 • 300 บาท / ชั่วโมง
 • 300 บาท / ชั่วโมง
 • 300 บาท / ชั่วโมง

*** อัตราค่าเรียนดังกล่าว ต่อ 1 คนนะครับ ***

 • หลักสูตร Bilingual คิดราคาเพิ่มขึ้นเพียง 25 บาท จากราคาข้างต้น
 • หลักสูตร International คิดราคาเพิ่มขึ้นเพียง 50 บาท จากราคาข้างต้น
ระดับชั้น 1 คน / ชม. คนที่ 2 + เพิ่มเพียง / ชม. คนที่ 3 + เพิ่มเพียง / ชม.
   อนุบาล 180 +100 +50
   ประถม 220 +100 +50
   มัธยมต้น 250 +100 +50
   มัธยมปลาย 300 +100 +50
   มหาวิทยาลัย / วัยทำงาน 300 +100 +50

*** ราคาดังกล่าว รวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จ: ค่าติวเตอร์, ค่าการเดินทาง, เอกสารประกอบการสอนกวดวิชา ***


"First say to yourself what you would be, and then do what you have to do."
สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ