รูปแบบการเรียนการสอน เราเน้นเรียนแบบตัวต่อตัว เนื่องจากเป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลดีที่สุด เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของน้องๆได้อย่างตรงจุดและได้ผลจริง อย่างไรก็ตาม...เนื่องจากระดับการศึกษาและพื้นฐานของน้องๆไม่เท่ากัน ติวเตอร์จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลไป ติวเตอร์จะสามารถดูแลนักเรียนแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิด เพิ่มโอกาสในการซักถาม และให้เวลาทำความเข้าใจ สุดท้ายไม่ลืมที่พาน้องตะลุยโจทย์เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้เรียนไปโจทย์เสริมความรู้จากแหล่งรวมแนวข้อสอบทั่วไปและแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย


"The reward of a good thing well done is to have it done."
รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา