1. ติวเตอร์มีความรู้เฉพาะด้าน ตรงสาขาวิชาที่ท่านต้องการ
  2. ผู้เรียนสามารถ โด้ตอบ ซักถาม กับ ติวเตอร์ ได้โดยตรง
  3. ติวเตอร์มีเอกสารการสอนพร้อม
  4. ผู้ปกครองสามารถควบคุม และดูแลน้องๆ ที่เรียนพิเศษ ได้อย่างใกล้ชิด
  5. ติวเตอร์พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำตลอดเวลา แม้นอกชั่วโมงการเรียนการสอน
  6. ผู้ปกครองสามารถเปลี่ยน ติวเตอร์ ได้หากการเรียนการสอนไม่เป็นตามแผน
  7. เรียนพิเศษตัวต่อตัว จ่ายเป็นรายครั้งที่เรียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำบุตรหลายของท่านไป กวดวิชาซึ่งมีคอร์สค่าเรียนแสนแพง
  8. ผู้ปกครองสามารถเลือกคุณลักษณะของติวเตอร์ที่ต้องการได้ และมีโอกาสพูดคุยก่อนเริ่มงานสอน และถ้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนคนหรือยกเลิกการสอนได้ทันที
  9. ผู้ปกครองสามารถเลือกวัน เวลา สถานที่เรียนที่สะดวกได้เอง
  10. น้องๆ สามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการเรียนเสริมได้เป็นพิเศษ
  11. ประหยัดค่าใช้จ่ายในสอนพิเศษในส่วนที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ฯลฯ

"If you want to increase your success rate,double your failure Rate."
ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว